6 Comments

Tặng Dum, tặng mình, tặng người, một chữ “Ngộ”

Chúng ta phải biết nghĩ lại những việc mình làm, phải biết điểm dừng, vì chính ta, cho lòng mình thanh thản.

6 comments on “Tặng Dum, tặng mình, tặng người, một chữ “Ngộ”

  1. tem! Gjang sinh am ap nhe co, du cuoc doi con nhieu dau kho, nhung hay de tam hon trong nhung ngay nay duoc phep tiep nhan tinh cam ma nhung nguoi xung quanh muon trao gui cho co nhe!

  2. Tôi chả cám ơn cô đâu nhá ^^”
    *ôm hun*

  3. bi h tôi mới vào nhà cô chúc cô GS vui vẻ đc đây
    merry xmas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: